4ο Διεθνές Ευρω-Μεσογειακό Συνέδριο (EuroMed 2012)

29 Οκτωβρίου 2012 - 3 Νοεμβρίου 2012

Ιστοσελίδα: www.euromed2012.eu

Το Συνέδριο EuroMed 2012 θα εξετάσει θέματα που αφορούν στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και σχετίζονται με τους στόχους της κυπριακής προεδρίας. Μεταξύ άλλων, αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιφερειακής και διεθνούς συνεργασίας, στην ενημέρωση, στην ενθάρρυνση καινοτόμων ερευνών και εφαρμογών για την προστασία, διατήρηση και καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης και του κόσμου.

Το Συνέδριο έχει τεθεί υπό την αιγίδα της UNESCO, του World Heritage Center, της Κυπριακής Πορεδρίας στην ΕΕ και πραγματοποιείται με τη στήριξη, μεταξύ άλλων, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO και του Τμήματος Αρχαιοτήτων.