Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: Συμμετέχουμε, Καταγράφουμε, Διατηρούμε

25 Φεβρουαρίου 2015

Με στόχο την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης για εγγραφή στοιχείων στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO διοργανώνει Ενημερωτική Συνάντηση το Σάββατο 14 Μαρτίου 2015, ώρα 9.30 π.μ., στο Κέντρο CUTing Edge του ΤΕΠΑΚ (οδός Κιτίου Κυπριανού 35, Λεμεσός) με θέμα: «Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά: Συμμετέχουμε, Καταγράφουμε, Διατηρούμε».

Στη διάρκεια της Συνάντησης θα επεξηγηθούν συνοπτικά ορισμένες βασικές έννοιες της Σύμβασης της UNESCO για την προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (εντοπισμός, καταγραφή, διατήρηση, ενεργός συμμετοχή κοινοτήτων), θα γίνει αναλυτική παρουσίαση των ενοτήτων του εντύπου της αίτησης και θα δοθούν διευκρινίσεις αναφορικά με τον τρόπο συγκέντρωσης του απαιτούμενου υλικού. Μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω το πρόγραμμα της Ενημερωτικής Συνάντησης καθώς και το έντυπο της αίτησης.

Η καταγραφή των ζωντανών παραδόσεων, της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου και η συμπερίληψή τους στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προβολής τους και τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στην ενημερωτική συνάντηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις Λειτουργούς της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO στα τηλέφωνα 22809809 και 22809810.
Σχετικά Έγγραφα