Διαβούλευση Γενικής Διευθύντριας της UNESCO με τα κράτη μέλη και τις Εθνικές Επιτροπές UNESCO Ευρώπης και Βορείου Αμερικής

9 Σεπτεμβρίου 2012 - 13 Σεπτεμβρίου 2012