Ετήσιο Φεστιβάλ Λευκάρων (Μήνας Κεντήματος)

11 Αυγούστου 2012 - 19 Αυγούστου 2012