Εκπαίδευση Μετά το 2015


Σε συνέχεια του προγράμματος «Εκπαίδευση για Όλους» (2000-2015), η UNESCO έδωσε το έναυσμα για την έναρξη ενός νέου προγράμματος, με σκοπό την υλοποίηση των στόχων που δεν επιτεύχθηκαν μέχρι το 2015. Κατόπιν διαβουλεύσεων με σημαντικούς παράγοντες και εκπαιδευτικούς φορείς, η UNESCO παρουσίασε το όραμα για την Εκπαίδευση μετά το 2015. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η «Διασφάλιση της ίσης και χωρίς αποκλεισμούς ποιοτικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για όλους, μέχρι το 2030». Η υλοποίησή του προγράμματος στηρίζεται σε επτά επιμέρους στόχους:

 

1. Προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση

Μέχρι το 2030, τουλάχιστον χ%* των κοριτσιών και των αγοριών να προετοιμάζονται για το δημοτικό με τη συμμετοχή τους σε ποιοτική προσχολική φροντίδα και εκπαίδευση, που θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα χρόνο δωρεάν και υποχρεωτική προδημοτική εκπαίδευση, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ισότητα των φύλων και στα πιο περιθωριοποιημένα παιδιά.

 

2. Βασική εκπαίδευση

Μέχρι το 2030, όλα τα κορίτσια και αγόρια να συμπληρώνουν τουλάχιστον 9 χρόνια υποχρεωτικής ποιοτικής βασικής εκπαίδευσης, που θα τους παρέχεται δωρεάν και να αποκτούν παράλληλα άλλες σχετικές εκπαιδευτικές δεξιότητες, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ισότητα των φύλων και στα πιο περιθωριοποιημένα παιδιά. 

 

3. Αλφαβητισμός νεολαίας και ενηλίκων

Μέχρι το 2030, όλοι οι νέοι και τουλάχιστον χ% των ενηλίκων να έχουν επαρκή γνώση γραφής, ανάγνωσης και αριθμητικής ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στον μέγιστο βαθμό στην κοινωνία, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στα κορίτσια και τις γυναίκες και στα πιο περιθωριοποιημένα άτομα.

 

4. Ικανότητες εργασίας

Μέχρι το 2030, τουλάχιστον χ% των νέων και ψ% των ενηλίκων να έχουν τη γνώση και την ικανότητα για την απόκτηση μιας αξιοπρεπούς εργασίας και ποιότητας ζωής, μέσω της τεχνικής και επαγγελματικής κατάρτισης, της ανώτερης δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμια εκπαίδευσης, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ισότητα των φύλων και στα πιο περιθωριοποιημένα άτομα.

 

5. Ικανότητες συμμετοχής στην κοινωνία και αειφόρου ανάπτυξης

Μέχρι το 2030, όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτούν γνώση, δεξιότητες, αξίες και στάσεις για τη δημιουργία βιώσιμων και ειρηνικών κοινωνιών (μέσω προγραμμάτων σχετικά με την εκπαίδευση για την παγκόσμια πολιτότητα και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη). 

 

6. Εκπαιδευτικοί

Μέχρι το 2030, όλες οι κυβερνήσεις να διασφαλίζουν πως όλοι οι μαθητές διδάσκονται από προσοντούχους, ειδικά καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, με επαρκή κίνητρα και συστηματική υποστήριξη. 

 

7. Οικονομική στήριξη της εκπαίδευσης

Μέχρι το 2030, όλες οι χώρες να αφιερώνουν τουλάχιστον 4-6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ή τουλάχιστον 15-20% των δημόσιων δαπανών τους για την εκπαίδευση, δίνοντας προτεραιότητα στις ομάδες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας για την εκπαίδευση, κυρίως στις χώρες με μεγαλύτερη ανάγκη. 

 

*Θα οριστούν παγκόσμια ή εθνικά ποσοστά ως σημεία αναφοράς

 

Περισσότερες πληροφορίες: