Σύμβαση Κατά του Ντόπινγκ


Οι αυξανόμενες απαιτήσεις για ολοένα υψηλότερες επιδόσεις από τους αθλητές έχουν οδηγήσει αρκετούς από αυτούς στη χρήση αθέμιτων μέσων και χημικών ουσιών που βελτιώνουν τη φυσική αντοχή και την απόδοσή τους. Δυστυχώς το φαινόμενο αυτό δεν περιορίζεται σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό αλλά επηρεάζει και νέους ή ερασιτέχνες αθλητές που χρησιμοποιούν απαγορευμένες χημικές ουσίες, υποσκάπτοντας έτσι το ηθικό υπόβαθρο του αθλητισμού γενικά και την υγεία των αθλητών ειδικότερα.

Η UNESCO, σε μια προσπάθεια να συνδράμει ουσιαστικά στις σύγχρονες προκλήσεις, δραστηριοποιείται ενεργά στην καταπολέμηση του ντόπινγκ και καλλιεργεί το «Fair play». Η στρατηγική που ακολουθεί στηρίζεται στους ακόλουθους πυλώνες:
 

  • Διεθνής Συνεργασία: Η UNESCO διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην προσπάθεια της διεθνούς κοινότητας να καταπολεμήσει το ντόπινγκ μέσα από την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης Ενάντια στο Ντόπινγκ στον Αθλητισμό. Η UNESCO συνέβαλε σημαντικά στη σύνταξη της Σύμβασης, που παρέχει το πλαίσιο για την εναρμόνιση κανονισμών και νομοθεσιών που σχετίζονται με το ντόπινγκ σε όλο τον κόσμο.
  • Εκπαίδευση: Για την επιτυχή αντιμετώπιση του ντόπινγκ στον αθλητισμό, η UNESCO επιδιώκει να προσεγγίσει τη νέα γενιά, και να την ευαισθητοποιήσει μέσα από ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τις επιπτώσεις του ντόπινγκ στην υγεία των αθλητών, καθώς επίσης και για τις ηθικές και νομικές πτυχές της χρήσης απαγορευμένων ουσιών.
  • Ανάπτυξη Δεξιοτήτων: Η UNESCO στηρίζει και καθοδηγεί τις προσπάθειες των κυβερνήσεων που προσπαθούν να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα ενάντια στο ντόπινγκ και να εφαρμόσουν πολιτικές που σχετίζονται με τη διακίνηση, τα διατροφικά συμπληρώματα και τις επιπτώσεις του ντόπινγκ στην υγεία.

 

Η UNESCO έχει επίσης δημιουργήσει το Ταμείο για την Εξάλειψη του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό, το οποίο συνίσταται από προαιρετικές οικονομικές συνεισφορές κυβερνήσεων και ιδιωτικών φορέων.

H Κύπρος κύρωσε τη Σύμβαση ενάντια στο Ντόπινγκ το 2009 και το ίδιο έτος, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, ιδρύθηκε η Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ, στην οποία ανατέθηκε η αρμοδιότητα για την εφαρμογή αποτελεσματικής πολιτικής ενάντια στο ντόπινγκ, σύμφωνα με την Κυπριακή Νομοθεσία αλλά και τα διεθνή νομικά όργανα.

 

Επικοινωνία:

Κυπριακή Αρχή Αντί-Ντόπινγκ
Τηλέφωνο: 22353204
Φαξ: +22351307
Email: info@cyada.org.cy