38η Γενική Διάσκεψη των κρατών μελών της UNESCO

09 Νοεμβρίου 2015

Στις 3 Νοεμβρίου 2015 η Γενική Διευθύντρια της UNESCO κήρυξε την έναρξη των εργασιών της 38ης Γενικής Διάσκεψης των κρατών μελών του Οργανισμού, που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια με σκοπό τον καθορισμό και την έγκριση του προγράμματος δράσης και του προϋπολογισμού της UNESCO για την επόμενη διετία.

Στις 6 Νοεμβρίου, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής, ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Κύπρου, προσφώνησε την ολομέλεια της Διάσκεψης και, μεταξύ άλλων, εξήρε το ρόλο που διαδραματίζει ο Οργανισμός στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της επιστήμης και της επικοινωνίας και υπογράμμισε τη διαχρονική δέσμευση της Κύπρου στα ιδεώδη που πρεσβεύει η UNESCO.

Στη συνέχεια, αναφερόμενος ιδιαίτερα στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και υπογραμμίζοντας τις πρόσφατες καταστροφές σε χώρες που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, ο κ. Υπουργός σημείωσε ότι "η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι απλά μνημεία, αλλά είναι οι αξίες και η ταυτότητα των ανθρώπων και η προστασία τους είναι ευθύνη όλων μας". Στο σημείο αυτό ο κ. Καδής υπενθύμισε την εμπειρία της Κύπρου, της οποίας η πολιτιστική κληρονομιά εξακολουθεί να καταστρέφεται λόγω της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής.

Αναφερόμενος στην καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιράκ και της Συρίας, ο κ. Καδής δήλωσε ότι η Κύπρος παραμένει σε εγρήγορση για παροχή οποιασδήποτε δυνατής βοήθειας για αποτροπή αυτής της πρακτικής, δεδομένης και της γεωγραφικής εγγύτητας της με τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ακολούθως, ο Υπουργός αναφέρθηκε στη δέσμευση της Κύπρου για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την ανάγκη συνεργασίας σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση της δημιουργικότητας και της πολυπολιτισμικότητας.

Ο κ. Καδής τόνισε, επίσης, ότι η Κύπρος συνεχίζει τη δέσμευση της στο όραμα που υιοθετήθηκε, στο πλαίσιο της Γενικής Διάσκεψης, στην ειδική σύσκεψη υψηλού επιπέδου για την Εκπαίδευση μέχρι το 2030, που έχει ως επίκεντρο τη διασφάλιση δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης για όλους. Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι "η εκπαίδευση αποτελεί βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, απαραίτητο για τη δημιουργία ειρηνικής, δίκαιης και βιώσιμης κοινωνίας".

Τέλος, ο κ. Υπουργός, επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Κύπρου για υλοποίηση των στόχων και του οράματος της UNESCO για την εμπέδωση της ειρήνης κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Σημείωσε ότι η επίτευξη λύσης, όπως την οραματίζεται η κυπριακή Κυβέρνηση, θα προωθήσει την ειρήνη και την αειφόρο ανάπτυξη, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα και με τις αρχές και τις αξίες που η ίδια η UNESCO πρεσβεύει.
Φωτογραφικό Αρχείο

Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού προσφωνεί την ολομέλεια της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού προσφωνεί την ολομέλεια της 38ης Γενικής Διάσκεψης της UNESCO