“…καθώς οι πόλεμοι ξεκινούν στο μυαλό των ανθρώπων, εκεί ακριβώς, στο μυαλό των ανθρώπων πρέπει να οικοδομηθούν οι άμυνες της ειρήνης…”

Προοίμιο του Καταστατικού Χάρτη της UNESCO

 

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO ανήκει στο παγκόσμιο δίκτυο εθνικών φορέων οι οποίοι συνεργάζονται με την UNESCO για εφαρμογή και προώθηση προγραμμάτων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στους πέντε βασικούς θεματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο Οργανισμός: Εκπαίδευση, Φυσικές Επιστήμες, Πολιτισμός, Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Επικοινωνία και Πληροφόρηση. Η ιστοσελίδα μας στοχεύει στην ενίσχυση της ενημέρωσης για το έργο που επιτελεί η UNESCO γενικότερα και η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή ειδικότερα.

Ελπίζουμε η περιδιάβασή σας στην ιστοσελίδα μας να είναι ευχάριστη και εποικοδομητική!Εκδηλώσεις

Περισσότερα