4ο Διεθνές Art Camp, 14-24 Ιουλίου 2014, Ανδόρα

07 Ιανουαρίου 2014

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO δέχεται αιτήσεις για τη συμμετοχή ενός εικαστικού καλλιτέχνη (ζωγράφου) από την Κύπρο στο 4ο Διεθνές Art Camp «Colors of the Planet» , που θα πραγματοποιηθεί 14-24 Ιουλίου 2014, στην Ordino της Ανδόρας.

Το Camp δίνει τη δυνατότητα σε ζωγράφους από τις πέντε ηπείρους να συναντηθούν, να δημιουργήσουν, να αλληλεπιδράσουν και να μάθουν ο ένας για τον πολιτισμό του άλλου μέσω του έργου τους αλλά και της παρουσίασης του πολιτισμού της χώρας τους.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργήσει ένα σύνολο πρωτότυπων έργων που να αντικατοπτρίζουν με δημιουργικό και καλλιτεχνικό τρόπο τις αξίες της UNESCO, όπως για παράδειγμα την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της ειρήνης και τη Σύμβαση για την Προστασία και την Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφράσεων. Τα έργα που θα δημιουργηθούν από τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στο Camp, θα αποτελέσουν μέρος της έκθεσης που θα παρουσιαστεί σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης.

Το φετινό Camp θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Δεκαετίας για την Επαναπροσέγγιση των Πολιτισμών (2013-2022) και θα επικεντρωθεί στην προώθηση των στρατηγικών στόχων της UNESCO για ειρήνη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Τα έξοδα διαμονής και ταξιδίου θα καλυφθούν από τους διοργανωτές και την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως το αργότερο έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2014, στη διεύθυνση: Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος.


Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φάκελο παρουσίασης καλλιτεχνικού έργου – εργασιών (portfolio) με 5-10 αντιπροσωπευτικά έργα.
3. Σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα για τα κίνητρα συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα (μέχρι 300 λέξεις).
4. Περιγραφή των τριών έργων που ο/η καλλιτέχνης σχεδιάζει να δημιουργήσει κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του προγράμματος.


Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.unesco.ad/actualitat/art-camp-colors-per-al-planeta-2014.html
http://artcampcolorsplaneta.blogspot.com
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002211/221198e.pdf