Αιτήσεις για Επιχορήγηση από το Διεθνές Ταμείο της UNESCO για την προώθηση του πολιτισμού (IFPC)

18 Μαρτίου 2014

 H UNESCO ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για επιχορήγηση προγραμμάτων που συνάδουν με τα κριτήρια που ορίζονται στις οδηγίες για αξιοποίηση του Διεθνούς Ταμείου για την προώθηση του πολιτισμού (International Fund for the Promotion of Culture – IFPC).

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από καλλιτέχνες, δημιουργούς, κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμού, των οποίων το έργο συμβάλλει στην προώθηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής δημιουργίας.

Πρακτικές πληροφορίες

  • Πριν την υποβολή αίτησης, συμβουλευτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις (
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, στα Αγγλικά ή στα Γαλλικά.
  • Επιχορηγείται μόνο μικρός αριθμός προτάσεων και δίνεται προτεραιότητα σε νέους ηλικίας 18-30 ετών.
  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30 Μαΐου 2014, στις 12 το μεσημέρι.
  • Όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένες στο http://en.unesco.org/ifpc/

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο infoifpc@unesco.org