Αιτήσεις για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2019)

26 Μαρτίου 2019

 

 Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ημ/νίας 18/03/2019), έχουν προεγκριθεί οι ακόλουθες προτάσεις για την υποβολή πλήρους αίτησης για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2019): 

 

Δηλώσεις πρόθεσης εγγραφής στοιχείου στον Εθνικό Κατάλογο ΑΠΚ (2019)

Αιτητής/ές:

1.

Κουμανδαρία: παραγωγή και παραδοσιακές πρακτικές

 

Σύνδεσμος Οινοποιών Κύπρου

2.

Η ελιά: καλλιέργεια, παράγωγα, χρήσεις

 

Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

3.

Ο γαλακτοκομικός πολιτισμός της Κύπρου: παραδοσιακές πρακτικές/τεχνικές παρασκευής και σχετιζόμενη εθιμική ζωή

Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής,

Δήμος Αθηένου,

Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχιών Λάρνακας Αμμοχώστου,

Δήμος Ακανθούς,

Δήμος Λευκονοίκου,

Λαογραφικός Όμιλος Ριζοκαρπάσου

 

4.

Το παραδοσιακό οφτό της Κύπρου

 

Δήμος Αθηένου,

Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

 

5.

Μαξίλλες  (παστόσυκα)

 

Κοινότητα Λυσού,

Σύνδεσμος Αποδήμων Λυσού

 

6.

Παραδοσιακά αρτοσκευάσματα και ζυμώματα Ριζοκαρπάσου: παραδοσιακοί τρόποι παρασκευής και εθιμική ζωή

Κοινοτικά Συμβούλια Ριζοκαρπάσου ενοριών Λεκού, Ανάβρυσης και Αγίας Τριάδας,

Λαογραφικός Όμιλος Ριζοκαρπάσου,

Σωματείο «Το Ριζοκάρπασον»,

Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

 

7.

Παραδοσιακά ζυμώματα Μεσαορίας: παραδοσιακοί τρόποι παρασκευής και εθιμική ζωή

Δήμος Λευκονοίκου

8.

Η τέχνη της υφαντικής στον Άγιο Ανδρόνικο Καρπασίας

 

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Ανδρονίκου Καρπασίας

9.

Κατασκευή σκαφών (γούρνων) για ζύμωμα ψωμιού

 

Κοινοτικό Συμβούλιο Μουτουλλά

10.

Αγία και Μεγάλη Παρασκευή στο Κοιλάνι, έθιμα κατά τη βραδινή ακολουθία του Επιταφίου

Όμιλος Κοιλανιωτών

11.

Κυπριακές Φωνές

Συντονιστικός φορέας: Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την τελική τους αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ 2 ή ΈΝΤΥΠΟ 3 στην περίπτωση φορέα που συνδέεται με στοιχεία που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο) το αργότερο μέχρι τις 7 Ιουνίου 2019.

Στην περίπτωση που άλλοι Δήμοι, Kοινότητες, Σύνδεσμοι, Μουσεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σχετικοί φορείς ενδιαφέρονται να συνεργαστούν για την από κοινού υποβολή αίτησης για τα πιο πάνω στοιχεία, καλούνται όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με το Γραφείο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (Λειτουργός Δρ Αντιγόνη Πολυνείκη, ηλ. ταχυδρομείο: apolyniki@culture.moec.gov.cy και unesco@culture.moec.gov.cy, τηλ.: 22809809).

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Σύμβαση της UNESCO (2003), είναι οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, τις οποίες οι κοινότητες και ομάδες ατόμων αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και τις μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά. Σκοπός της δημιουργίας του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η καταγραφή και διατήρηση των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων που αποτελούν μέχρι σήμερα κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Κύπρου, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Για την ετοιμασία των αιτήσεων, μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έντυπα  στον σύνδεσμο:

http://www.unesco.org.cy/Programmes-Diadikasia_Eggrafis,GR-PROGRAMMES-04-02-03-01,GR