Άρθρο μαθητριών του Δικτύου SEMEP (Λύκειο Δασούπολης) σχετικά με τον πληθυσμό των άγριων μελισσών της Κύπρου

24 June 2020

Άρθρο των Νέων Δημοσιογράφων του Λυκείου Δασούπολης (μέλος Δικτύου SEMEP) με τίτλο:

"SEMEP UNESCO  2019 - 2030: Know Me to Help Me: A nation-wide, school-based environmental program builds data and awareness on Cyprus’ wild bee population."

Μαθήτριες-ερευνήτριες: Ιωάννου Κυριακή, Δημητρίου Ελίνα, Πέτρου Μαργαρίτα

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Ειρήνη Χατζηκωνσταντίνου

"What comes to mind when you think about climate change? Melting sea caps? Rising sea levels? Human-driven climate change can change the earth in big, drastic ways, but it can also have subtle, difficult-to-detect changes. One such change is the declining populations of bees and other pollinators. According to the food and agricultural organization of the United Nations “Pollinators play a crucial role from a social, economic and ecological point of view. Globally, there are several threats facing them: climate change, habitat loss, pests and diseases, and intensive agriculture (including pesticides), which are leading to the dramatic decline of both wild and managed species”(1). This is a very big problem. We need pollinators. The stability of the ecosystem depends, partly, on them, as does our own food supply. Bees and other pollinators cannot fight for themselves. We must fight for them. We need change."

To πρόγραμμα SEMEP της UNESCO αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των κρατών-μελών της UNESCO στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, μέσω της προαγωγής της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της ενίσχυσης της σχέσης φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνίας.

Απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών, επικεντρώνεται στη δημιουργία αυθεντικών περιβαλλόντων διερευνητικής μάθησης για τις φυσικές επιστήμες, εμπλέκοντας όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, διαμορφωτές εκπαιδευτικής πολιτικής, ερευνητές της Μάθησης των Φυσικών Επιστημών, και βιομηχανία).

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, με τρόπο που να ενσωματώνει τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα σε περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς επίσης και ζητήματα ειρήνης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  • η συσχέτιση του φυσικού και του κοινωνικού περιβάλλοντος με τις πολιτιστικές αξίες των λαών της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
  • η ενίσχυση της φιλοσοφίας, του περιεχομένου και των στόχων των Αναλυτικών Προγραμμάτων των Φυσικών Επιστημών.

Το πρόγραμμα, στη Μέση Εκπαίδευση της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιθεώρηση Φυσιογνωστικών/Βιολογίας/Γεωγραφίας του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Φωτογραφία: © 2019, Ειρήνη Χατζηκωνσταντίνου

Μπορείτε να δείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ:
Related Documents