Βιβλιοθήκη Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO

17 Μαρτίου 2015

Με ιδιαίτερη χαρά η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO ανακοινώνει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι πολύμηνες εργασίες καταγραφής και ταξινόμησης των βιβλίων και περιοδικών της Βιβλιοθήκης της Επιτροπής.

Τα θεματικά αντικείμενα που καλύπτουν οι εκδόσεις σχετίζονται με τις βασικές δράσεις της UNESCO στους τομείς της Εκπαίδευσης, του Πολιτισμού, των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Φυσικών Επιστημών, και της Επικοινωνίας και Πληροφόρησης. Η συλλογή περιλαμβάνει μέχρι στιγμής 1100 τίτλους βιβλίων και περιοδικών.

Πρωταρχική αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης και πληροφόρησης των αρμόδιων φορέων για τις δραστηριότητες και προγράμματα της UNESCO, ώστε η Κύπρος να επωφελείται από αυτές, και των αναγκών ενημέρωσης του ευρύτερου κοινού για ό,τι αφορά στην UNESCO.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοικτή στο κοινό, τις μέρες και ώρες λειτουργίας της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με τις λειτουργούς της Επιτροπής (22809809, 22809810). Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο μόνο για επιτόπια χρήση.

Τον κατάλογο βιβλίων και περιοδικών της βιβλιοθήκης μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω.
Σχετικά Έγγραφα