Βραβεία L’ OREAL-UNESCO για Γυναίκες στις Φυσικές Επιστήμες (2015)

21 Μαΐου 2014

Στα πλαίσια της συνεργασίας του Ιδρύματος L’ Oreal και της UNESCO για την ενίσχυση γυναικών που δραστηριοποιούνται στις Φυσικές Επιστήμες, προκηρύσσονται βραβεία για γυναίκες επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Τα πέντε βραβεία, ύψους €100.000 έκαστο, θα απονεμηθούν στο Παρίσι, στην έδρα της UNESCO, σε γυναίκες επιστήμονες από τις πέντε γεωγραφικές ομάδες του Οργανισμού, επιβραβεύοντας τη συμβολή τους στην έρευνα και την επίδρασή του έργου τους στην κοινωνία. Οι υποψήφιες είναι απαραίτητο να προταθούν από κάποιον άλλον επιστήμονα εγνωσμένου κύρους (Πρύτανη Πανεπιστημίου, Διευθυντή Επιστημονικού Κέντρου, Καθηγητές ή Επίκουρους καθηγητές, επιστήμονες που διακρίθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και κατόχους διδακτορικού τίτλου).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο www.fwis.fr μέχρι τις 15 Ιουνίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο και τη διαδικασία υποβολής αίτησης μπορείτε να βρείτε στο πιο κάτω έντυπο.
Σχετικά Έγγραφα