Βραβείο UNESCO/Jikji Memory of the World Prize

26 Ιανουαρίου 2015

Η UNESCO, σε συνεργασία με τη Δημοκρατία της Κορέας, προκηρύσσει το Βραβείο UNESCO/Jikji Memory of the World Prize για το 2015. Το Βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε άτομα και οργανισμούς που έχουν συνεισφέρει σημαντικά στη διατήρηση και στην προσβασιμότητα της αρχειακής κληρονομιάς.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO το αργότερο μέχρι την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, αποστέλλοντας συμπληρωμένη τη σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: unesco@culture.moec.gov.cy.

Για το έντυπο αίτησης και περισσότερες πληροφορίες: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002310/231052e.pdf