Βραβείο UNESCO Kalinga για τη διάδοση της επιστήμης

24 Απριλίου 2015

Η UNESCO ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από τις Εθνικές Επιτροπές των κρατών μελών της, για το βραβείο UNESCO Kalinga, το οποίο επιβραβεύει διεθνώς διακεκριμένες προσωπικότητες (συγγραφείς, ερευνητές, ραδιοτηλεοπτικούς παραγωγούς, σκηνοθέτες και κινηματογραφικούς παραγωγούς), οι οποίοι συνέβαλαν στην ερμηνεία και τη διάδοση της επιστήμης, της έρευνας και της τεχνολογίας στο κοινό και τη διευκόλυνση της κατανόησής τους. Αναμένεται ότι οι υποψήφιοι θα έχουν γνώση του ρόλου της επιστήμης, της τεχνολογίας και της έρευνας γενικότερα στη βελτίωση της ευημερίας του κοινού, τον εμπλουτισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς των εθνών και την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Το βραβείο χρηματοδοτείται από κοινού από το Kalinga Foundation Trust, την πολιτεία Orissa της Ινδίας και το ινδικό κράτος.

Κάθε κράτος μπορεί να προτείνει έναν μόνο υποψήφιο, μέσω της Εθνικής Επιτροπής UNESCO. Υποψηφιότητες που δεν υποβάλλονται μέσω της Εθνικής Επιτροπής δε θα γίνονται δεκτές. Η αίτηση αποτελείται από τα ακόλουθα (σε πέντε αντίτυπα έκαστο):

(α) βιογραφικό σημείωμα.

(β) κατάλογο δημοσιεύσεων και περίληψη του έργου / της δράσης του υποψήφιου που συνδέεται με τους σκοπούς του βραβείου.

(γ) τυχόν άλλο υλικό προς υποστήριξη της αίτησης (εκδόσεις, άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO μέχρι τις 30 Απριλίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Γα να δείτε τους προηγούμενοι βραβευθέντες πατήστε εδώ.