Βραβείο της UNESCO για την Eκπαίδευση των Kοριτσιών και των Γυναικών (2018)

11 Απριλίου 2018

Το βραβείο της UNESCO για την Εκπαίδευση των Κοριτσιών και των Γυναικών (The UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education rewards) ανταμείβει τις εξαιρετικές προσπάθειες ατόμων, φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με δραστηριότητες στην εκπαίδευση των κοριτσιών και των γυναικών. Το βραβείο δημιουργήθηκε το 2016, κατόπιν απόφασης του Εκτελεστικού Συμβουλίου της UNESCO κατά την 197η Σύνοδο και με τη γενναιόδωρη στήριξη της κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Το βραβείο συμβάλλει σε δύο στόχους της αειφόρου ανάπτυξης: "Εξασφάλιση ισότιμης και δίκαιης ποιότητας εκπαίδευσης και προώθηση ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους" (Στόχος 4) και "Επίτευξη ισότητας των φύλων και ενδυνάμωσης όλων των γυναικών και των κοριτσιών" (Στόχος 5).

Για τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρακαλώ δείτε τα σχετικά έντυπα πιο κάτω.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως υποβάλουν τις αιτήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση unesco@culture.moec.gov.cy (με κοινοποίηση Δρ Αντιγόνη Πολυνείκη, apolyniki@culture.moec.gov.cy) το αργότερο μέχρι τις 4 Μαϊου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις στο τηλέφωνο 22809809.

 
Σχετικά Έγγραφα

GWE Prize Explanatory Note 2018
11 Απριλίου 2018
GWE Prize Flyer
11 Απριλίου 2018