Διεθνές Βραβείο UNESCO-Equatorial Guinea για Έρευνα στις Επιστήμες της Ζωής

21 Μαΐου 2014

Η UNESCO ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για το πιο πάνω βραβείο, το οποίο απονέμεται σε αξιόλογα ερευνητικά προγράμματα και δραστηριότητες ατόμων, οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επιστημών της ζωής και οι οποίες συνέβαλαν στη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Μαΐου 2014 από τα κράτη μέλη, σε συνεννόηση με την Εθνική Επιτροπή UNESCO, ή από διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες διατηρούν επίσημες σχέσεις με την UNESCO.

Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό ποσό ύψους $300.000, το οποίο μπορεί και να απονεμηθεί εξίσου σε τρεις υποψήφιους.

Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/life-sciences/international-prize-for-research-in-the-life-sciences/