Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (IIEP) – Ανακοίνωση Επιμορφωτικών Προγραμμάτων

21 Οκτωβρίου 2014

Το Διεθνές Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (IIEP) της UNESCO στο Παρίσι, ανακοινώνει επιμορφωτικά προγράμματα για το 2015 με θέμα: «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διοίκηση». 

Περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, την παρακολούθηση, τα μαθήματα, τις δαπάνες κ.λ.π  θα βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο πιο κάτω και στον ακόλουθο δικτυακό τόπο: http://www.iiep.unesco.org/capacity-development/training/courses-at-iiep/specialized-courses.html

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης: 1 Δεκεμβρίου 2014
Σχετικά Έγγραφα