Διεθνή Βραβεία Αλφαβητισμού της UNESCO

16 Ιουνίου 2014

Η UNESCO προκηρύσσει Βραβεία Αλφαβητισμού, τα οποία απονέμονται σε άτομα, κυβερνήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις, ως αναγνώριση της συνεισφοράς τους στην προώθηση του αλφαβητισμού.  Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα δύο βραβεία UNESCO King Sejong (τα οποία χρηματοδοτούνται από τη Δημοκρατία της Κορέας) και τα τρία βραβεία Confucius (τα οποία χρηματοδοτούνται από την Κίνα).

Η θεματική που έχει οριστεί για τα βραβεία για το 2014 είναι: «Αλφαβητισμός για Αειφόρο Ανάπτυξη» και οι υποψηφιότητες συστήνεται να έχουν συνάφεια με αυτήν. Επιμέρους θέματα έχουν επίσης οριστεί για τα βραβεία UNESCO King Sejong και Confucius: «Literacy in Multilingual Contexts”, για το πρώτο και “Rural Adults and Out-of-School Youth, especially Women and Girls” για το δεύτερο.

Τα βραβεία (χρηματικό ποσό, ασημένιο μετάλλιο και δίπλωμα) θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην UNESCO στις 8 Σεπτεμβρίου 2014, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Αλφαβητισμού.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην UNESCO μέχρι τις 27 Ιουνίου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.unesco.org/new/en/education/themes/education-building-blocks/literacy/literacy-prizes/
Σχετικά Έγγραφα

Literacy Prizes
16 Ιουνίου 2014
Nomination Form
16 Ιουνίου 2014