Διεθνή Βραβεία L’ORÉAL-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη (2019)

07 Ιουνίου 2018

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το Πρόγραμμα Διεθνή Βραβεία L'Oréal-UNESCO για τις Γυναίκες στην Επιστήμη δημιουργήθηκε από την UNESCO και το Ίδρυμα L'Oréal με σκοπό να διασφαλίσει ότι η έρευνα σε κάθε κλάδο επωφελείται πλήρως από την ευφυΐα, τις γνώσεις, τη δημιουργικότητα, το έργο και το πάθος των γυναικών επιστημόνων. Από το 1998 μέχρι σήμερα, το Πρόγραμμα έχει τιμήσει 102 ταλαντούχες γυναίκες για τα εξαιρετικά τους επιτεύγματα στις επιστήμες, μεταξύ των οποίων δύο, οι οποίες βραβεύτηκαν αργότερα με Νόμπελ.

Τα πέντε βραβεία, ύψους €100.000 έκαστο, θα απονεμηθούν στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι (Μάρτης 2019) σε γυναίκες επιστήμονες από τις πέντε γεωγραφικές ομάδες του Οργανισμού, επιβραβεύοντας τη συμβολή τους στην έρευνα και την επίδρασή του έργου τους στην κοινωνία. Οι υποψήφιες είναι απαραίτητο να προταθούν από κάποιον άλλον επιστήμονα εγνωσμένου κύρους (Πρύτανη Πανεπιστημίου, Διευθυντή Επιστημονικού Κέντρου, Καθηγητές ή Επίκουρους καθηγητές, επιστήμονες που διακρίθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη και κατόχους διδακτορικού τίτλου).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας www.forwomeninscience.com μέχρι τις 29 Ιουνίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο και τη διαδικασία υποβολής αίτησης μπορείτε να βρείτε στο πιο κάτω έντυπο:
Σχετικά Έγγραφα