Ενημερωτικό Δελτίο Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO

17 Δεκεμβρίου 2014

Κυκλοφόρησε το Ενημερωτικό Δελτίο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO για τον μήνα Δεκέμβριο, με ποικίλη ύλη και είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο: Ενημερωτικό Δελτίο Δεκεμβρίου