Έτος 2014 – Ο.Η.Ε.

06 Ιανουαρίου 2014

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε το 2014 ως Διεθνές Έτος Οικογενειακής Γεωργίας (International Year of Family Farming), Διεθνές Έτος Κρυσταλλογραφίας (International Year of Crystallography), Διεθνές Έτος Μικρών Νησιώτικων Αναπτυσσόμενων Κρατών, (International Year of Small Island Developing States), και Διεθνές Έτος Αλληλεγγύης με τον Παλαιστινιακό Λαό (International Year of Solidarity with the Palestinian People).

Όλα τα κράτη μέλη έχουν προσκληθεί να πραγματοποιήσουν και να στηρίξουν δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών τους για τα εν λόγω θέματα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
http://www.iycr2014.org/
http://undocs.org/A/RES/67/206
http://www.un.org/News/Press/docs/2013/ga11460.doc.htm