Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς

07 Οκτωβρίου 2014

Το Υπουργείο Εσωτερικών και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακοινώνουν την έναρξη των εκδηλώσεων για τις «Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς 2014», με ειδικό θέμα «Ιστορίες από Πέτρα».

Οι εκδηλώσεις διοργανώνονται από τις 4 μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2014 και περιλαμβάνουν ξεναγήσεις σε παραδοσιακά κτίρια από πέτρα / λατομεία /μύλους. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν συνολικά επτά (7) Δήμοι, οκτώ (8) Κοινότητες και το Σωματείο “Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών”.

Η Επίσημη Τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014, στις 11 π.μ., στην Κοινότητα Λυμπιών όπου απεύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Σωκράτης Χάσικος.

Η Κύπρος συμμετέχει στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς από το 1995. Πρόκειται για ένα θεσμό που καθιερώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στο ευρύ κοινό να γνωρίσει και να εκτιμήσει την αρχιτεκτονική και γενικά την πολιτιστική του κληρονομιά.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων θα είναι ανοικτοί για το κοινό ιστορικοί και παραδοσιακοί χώροι. Διοργανώνονται, επίσης, εκθέσεις, διαλέξεις, μουσικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, με στόχο την επαφή του κοινού με την παράδοση.

Το πρόγραμμα όλων των εκδηλώσεων μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω:
Σχετικά Έγγραφα

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
07 Οκτωβρίου 2014