Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα για την Παγκόσμια Κληρονομιά και Πολιτιστικά Προγράμματα για Ανάπτυξη (2015-2016)

15 Μαΐου 2015

Το Πανεπιστήμιο του Τορίνο, το Πολυτεχνείο του Τορίνο και το Διεθνές Κέντρο Κατάρτισης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας, σε συνεργασία με την UNESCO και το ICCROM, ανακοινώνουν ότι γίνονται δεκτές αιτήσεις για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο «MA in World Heritage and Cultural Projects for Development», το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 14 Οκτωβρίου 2015 μέχρι 1 Οκτωβρίου 2016.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Ιουλίου 2015

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να δείτε εδώ  και στο ενημερωτικό έντυπο πιο κάτω.

Νεα προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Αυγούστου 2015

 
Σχετικά Έγγραφα

Master WH 2015-2016[1]
15 Μαΐου 2015