Νέα Έδρα UNESCO για την Οπτική Προσδοκία και Εγγραμματισμό για το Μέλλον προς τον Οπτικό Εγγραμματισμό

31 Αυγούστου 2022

Μια νέα έδρα UNESCO για την Οπτική Προσδοκία και Εγγραμματισμό για το Μέλλον προς τον Οπτικό Εγγραμματισμό, εγκαθιδρύθηκε στην Κύπρο, στις 16 Ιουλίου 2022, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στόχος της Έδρας είναι η ενίσχυση της κριτικής οπτικής σκέψης και δράσης υποστηρίζοντας έτσι, τη διαπολιτισμική ενσυναίσθηση και επικοινωνία, και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοδοξεί να εστιάσει στην εκμάθηση των εργαλείων για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι πολιτισμικές εικόνες διαμορφώνουν μοτίβα σκέψης καθορίζοντας τις σχέσεις μας με το παρελθόν, τους τρόπους που το βιώνουμε στο παρόν και το μεταφέρουμε στο μέλλον.

Κύρια δραστηριότητα της Έδρας είναι η διεξαγωγή Visual Literacy εργαστηρίων με βάση τη μεθοδολογία Futures Literacy και ο σχεδιασμός αντίστοιχων εργαλείων. Τα εργαστήρια αφορούν τόσο ερευνητές ενός μεγάλου εύρους πεδίων που θα προσθέσουν καινοτόμα προσέγγιση στην έρευνά τους, όσο και μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές, εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θα εμπλουτίσουν τις εκπαιδευτικές τους μεθόδους ενισχύοντας τον αντίκτυπο της εργασίας τους, καθώς και ενεργούς πολίτες.

Την ευθύνη για τη διαχείριση της Έδρας έχει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βίκυ (Βάγια) Καραΐσκου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/unesco-chair/the-chair

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Βίκυ (Βάγια) Καραΐσκου

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Email: v.karaiskou@ouc.ac.cy