Νέα Έδρα UNESCO στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

28 Μαρτίου 2018

Ενεκρίθη από τον αρμόδιο Τομέα της UNESCO για την Ανώτατη Εκπαίδευση η δημιουργία νέας «Έδρας UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά», στο Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, με επικεφαλής τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Δρ Μαρίνο Ιωαννίδη.

Πρόκειται για την τρίτη πανεπιστημιακή έδρα UNESCO της Κύπρου, μετά την «Έδρα UNESCO για την Πολιτιστική Ετερότητα και τον Διαπολιτισμικό Διάλογο για έναν Πολιτισμό Ειρήνης» στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2005) και την «Έδρα UNESCO για την Ισότητα και την Ενδυνάμωση των Φύλων» (2010) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η εγκαθίδρυση της Έδρας στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Κύπρο, αφού η ανάθεση έγινε μέσα από μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία, με τη συμμετοχή δεκάδων άλλων ιδρυμάτων και φορέων από όλη την υφήλιο. Η επιλογή του Εργαστηρίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου για τη δημιουργία της μίας και μοναδικής ανά το παγκόσμιο έδρας UNESCO στον τομέα της Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελεί διεθνή αναγνώριση της σημαντικής συνεισφοράς του στον τομέα της ψηφιοποίησης, διάσωσης και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανθρωπότητας.

Οι Έδρες UNESCO αποτελούν από το 1992 το σημαντικότερο πρόγραμμα της UNESCO σε ακαδημαϊκό επίπεδο, και στοχεύουν στην ενίσχυση της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και στην ενθάρρυνση ανταλλαγών σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Πέρα από τις ερευνητικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν, οι Έδρες UNESCO παρέχουν ευκαιρίες επιμόρφωσης σε τομείς που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού και των ιδιαίτερων θεμάτων που η κάθε έδρα έχει αναλάβει να προωθήσει, διοργανώνουν και συμμετέχουν σε συνέδρια και δραστηριότητες εκπαιδευτικών ιδρυμάτων άλλων κρατών που φιλοξενούν Έδρες UNESCO και υπόκεινται σε αξιολόγηση και έλεγχο του έργου τους από τον ίδιο τον Οργανισμό.

Σήμερα στο πρόγραμμα δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 700 οργανισμοί σε 116 κράτη-μέλη του Οργανισμού, στους τομείς της φυσικών και κοινωνικών επιστημών, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης.

Η νέα «Έδρα UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά» στοχεύει να αποτελέσει, μέσω της συνεργασίας με εθνικούς και διεθνείς εταίρους, παγκόσμιο πρότυπο και σημείο από όπου θα καθορίζονται οι νέες εξελίξεις στον τομέα της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO συγχαίρει θερμά όλους τους συντελεστές της πολύχρονης αυτής προσπάθειας και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του Εργαστηρίου Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Δρ Μαρίνο Ιωαννίδη και τους επιστημονικούς συνεργάτες του.