Προκήρυξη Βραβείου UNESCO/Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2017

28 Απριλίου 2017

Η UNESCO προκήρυξε το Βραβείο UNESCO/Juan Bosch Prize for the Promotion of Social Science Research in Latin America and the Caribbean, το οποίο απονέμεται κάθε δύο χρόνια στην καλύτερη διατριβή νέων ερευνητών κοινωνικών επιστημών, με θέμα συναφές με τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική. Η διατριβή πρέπει να αποτελεί σημαντική ερευνητική συμβολή στην προώθηση των κοινωνικών επιστημών και την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών στην περιοχή.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO μέχρι τις 15 Μαΐου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/events/prizes-and-celebrations/unesco-prizes/juan-bosch-prize/