Προκήρυξη Υποτροφιών PhosAgro/UNESCO/IUPAC για έρευνα στην Πράσινη Χημεία

09 Ιανουαρίου 2014

Στα πλαίσια της συνεργασίας της UNESCO με τη ρωσική εταιρεία PhosAgro (το μεγαλύτερο παραγωγό φωσφορούχων λιπασμάτων στην Ευρώπη) και την Παγκόσμια Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας, προκηρύσσονται υποτροφίες για έρευνα σε καινοτόμα επιστημονικά προγράμματα πράσινης χημείας.
Οι υποτροφίες UNESCO/PhosArgo/IUPAC (μέχρι $30.000 έκαστη), απευθύνονται σε ερευνητικά προγράμματα τα οποία προτείνονται από νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσής τους στη διάρκεια ενός έτους. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 35 ετών, κάτοχοι PhD στη χημεία ή σε άλλο σχετικό διαθεματικό τομέα και να έχουν τουλάχιστον τρεις δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Το προτεινόμενο ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να συνάδει με τις αρχές της πράσινης χημείας. Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από διεθνή κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από επιστήμονες καταξιωμένους παγκοσμίως.


Περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αίτησης: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/how-to-apply/


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 28 Φεβρουαρίου 2014.