Προκήρυξη Υποτροφιών PhosAgro/UNESCO/IUPAC για έρευνα στην Πράσινη Χημεία 2017

30 Νοεμβρίου 2016

Στα πλαίσια της συνεργασίας της UNESCO με τη ρωσική εταιρεία PhosAgro (το μεγαλύτερο παραγωγό φωσφορούχων λιπασμάτων στην Ευρώπη) και την Παγκόσμια Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (IUPAC), προκηρύσσονται υποτροφίες για έρευνα σε καινοτόμα επιστημονικά προγράμματα πράσινης χημείας.

Οι υποτροφίες UNESCO/PhosArgo/IUPAC (μέχρι $30.000 έκαστη), απευθύνονται σε ερευνητικά προγράμματα τα οποία προτείνονται από νέους επιστήμονες, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσής τους στη διάρκεια ενός έτους. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και 39 ετών και κάτοχοι PhD στη χημεία ή σε άλλο σχετικό τομέα.

Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει από διεθνή κριτική επιτροπή που θα απαρτίζεται από επιστήμονες καταξιωμένους παγκοσμίως.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε και έντυπα για την αίτηση, μπορείτε να βρείτε στoν ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/basic-sciences/chemistry/green-chemistry-for-life/

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 28 Φεβρουαρίου 2017.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO στο unesco@culture.moec.gov.cy