Πρόσκληση για συμμετοχή των Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου (Λυκείων) σε εργαστήρια δημιουργίας ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

23 Φεβρουαρίου 2018

Η Εταιρεία παραγωγής πολιτιστικών ντοκιμαντέρ ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΙΛΜΣ σε συνεργασία με το ΡΙΚ, τον Δήμο Αγλαντζιάς και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το 1ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ στην Κύπρο, στις 19-23 Σεπτεμβρίου 2018.

Στόχος του φεστιβάλ είναι η προώθηση και διάδοση αυτών των τριών κατηγοριών κινηματογράφου στην Κύπρου, πιο συγκεκριμένα, επιδιώκει να αποτελέσει μια πλατφόρμα δημιουργικής έκφρασης και παρουσίασης θεμάτων Αρχαιολογίας, Εθνογραφίας και Ιστορίας, με άξονα τον Άνθρωπο μέσα στον χρόνο και τον χώρο. Το κινηματογραφικό φεστιβάλ θα πλαισιωθεί με καλλιτεχνικές και επιμορφωτικές δράσεις, όπως μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις, φωτογραφική έκθεση και εργαστήριο παραγωγής ντοκιμαντέρ μικρού μήκους από μαθητές Λυκείων.

Αναφορικά με το τελευταίο, απευθύνεται πρόσκληση προς τα Λύκεια του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO για να συμμετάσχουν σε σειρά εργαστηρίων, τα οποία προσφέρονται δωρεάν, με στόχο να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την παραγωγή δικού τους ντοκιμαντέρ (διάρκειας 10 – 15 λεπτά), με θέμα συναφές με την αρχαιολογία, την εθνογραφία ή την ιστορία.

Η συγκεκριμένη δράση σχετίζεται με τη γενική θεματική του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO 2017-2018 “Παγκόσμια Πολιτότητα και Εκπαίδευση για την Πολιτιστική Κληρονομιά».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν απευθείας με τον κ. Σταύρο Παπαγεωργίου, Καλλιτεχνικό Διευθυντή του 1ου Φεστιβάλ Αρχαιολογικού, Εθνογραφικού και Ιστορικού Ντοκιμαντέρ Κύπρου (email: tetraktys@cytanet.com.cy).

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένες από τα ενδιαφερόμενα σχολεία μέχρι τις 7 Μαρτίου 2018.
Σχετικά Έγγραφα