Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017

17 Ιανουαρίου 2017

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε δήμους, κοινότητες, Συνδέσμους, Μουσεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς, για την εγγραφή στοιχείων στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου για το 2017.

Σκοπός της δημιουργίας του Εθνικού Καταλόγου είναι η καταγραφή και διατήρηση των ζωντανών παραδόσεων, εθίμων και πολιτιστικών εκφράσεων που αποτελούν κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Κύπρου. Κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων από Ειδική Επιτροπή, τα στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια θα συμπεριληφθούν στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου, μαζί με τα ακόλουθα που έχουν ήδη εγγραφεί:

 • Λευκαρίτικο κέντημα
 • Τσιαττιστά
 • Μεσογειακή Διατροφή
 • Δαντέλες βενίς ή πιττωτές και αθηενίτικη ολόπλουμη δαντέλα
 • Δαντέλα πιπίλλα
 • Η τέχνη της καλαθοπλεκτικής / ψαθοπλεκτικής
 • Η τέχνη της ξερολιθιάς
 • Καπουθκιώτικο ψαθί
 • Αρκατένα κουλούρια
 • Το Καρναβάλι της Λεμεσού
 • Η πανήγυρη του Κατακλυσμού
 • Θέατρο σκιών – Καραγκιόζης
 • Έθιμα του παραδοσιακού κυπριακού γάμου
 • Φυθκιώτικα – κεντήματα του αργαλειού της Φύτης
 • Δαντέλα φερβολιτές
 • Παραδοσιακή αγγειοπλαστική κόκκινου πηλού
 • Εφυαλωμένη κεραμική της Λαπήθου

Η διαδικασία υποβολής αίτησης θα γίνεται σε τρία στάδια:

(α) Δήλωση πρόθεσης υποβολής αίτησης για εγγραφή συγκεκριμένου στοιχείου στον Εθνικό Κατάλογο ΑΠΚ (ΕΝΤΥΠΟ 1) μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017.

(β) Ανακοίνωση του καταλόγου των δεδηλωμένων προθέσεων εγγραφής στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (μέχρι τέλη Φεβρουαρίου 2017), με σκοπό να ενημερωθούν τυχόν άλλες κοινότητες και οργανισμοί που επιθυμούν να εγγράψουν το συγκεκριμένο στοιχείο στον Εθνικό Κατάλογο, ώστε να συνεργαστούν για την ετοιμασία μιας κοινής αίτησης.

(γ) Ετοιμασία αιτήσεων για εγγραφή στοιχείου στον Εθνικό Κατάλογο και υποβολή του ΕΝΤΥΠΟΥ 2 «Αίτηση για εγγραφή στοιχείου στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017» στην Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, μέχρι τις 31 Μαΐου 2017).

Σημειώνεται ότι, οι φορείς -κοινότητες και οργανισμοί- που συνδέονται με στοιχεία του Εθνικού Καταλόγου αλλά δεν περιλήφθηκαν στην αρχική αίτηση, μπορούν να προστεθούν σε αυτά υποβάλλοντας συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ 3 μέχρι τις 31 Μαΐου 2017.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα πιο κάτω:
Σχετικά Έγγραφα