Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018

01 Φεβρουαρίου 2018

 

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων σε δήμους, κοινότητες, Συνδέσμους, Μουσεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους φορείς, για την εγγραφή στοιχείων στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου για το 2018.

Σκοπός της δημιουργίας του Εθνικού Καταλόγου είναι η καταγραφή και διατήρηση των ζωντανών παραδόσεων, εθίμων και πολιτιστικών εκφράσεων που αποτελούν κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Κύπρου. Κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων από Ειδική Επιτροπή, τα στοιχεία που πληρούν τα κριτήρια θα συμπεριληφθούν στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου, μαζί με τα ακόλουθα που έχουν ήδη εγγραφεί:

 • Δαντέλες βενίς ή πιττωτές και αθηενίτικη ολόπλουμη δαντέλα
 • Δαντέλα πιπίλλα
 • Η τέχνη της καλαθοπλεκτικής / ψαθοπλεκτικής
 • Η τέχνη της ξερολιθιάς
 • Καπουθκιώτικο ψαθί
 • Αρκατένα κουλούρια
 • Το Καρναβάλι της Λεμεσού
 • Η πανήγυρη του Κατακλυσμού
 • Θέατρο σκιών – Καραγκιόζης
 • Έθιμα του παραδοσιακού κυπριακού γάμου
 • Φυθκιώτικα – κεντήματα του αργαλειού της Φύτης
 • Δαντέλα φερβολιτές
 • Παραδοσιακή αγγειοπλαστική κόκκινου πηλού
 • Εφυαλωμένη κεραμική της Λαπήθου
 • Λαπηθιώτικα μαχαίρια – τσιακκούθκια
 • Πασχαλινά παραδοσιακά παιχνίδια
 • Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί
 • Ψαλτική τέχνη (Βυζαντινή μουσική)
 • Το πανηγύρι του Αγίου Φωκά στην Αθηένου
 • Η παράδοση της αρτοποιίας στην Αθηένου
 • Κοιλανιώτικα γλυτζιστά
 • Ζυμωτός ππαλουζές
 • Πολτός σταφυλιού

Η διαδικασία υποβολής αίτησης θα γίνεται σε τρία στάδια:

(α) Δήλωση πρόθεσης υποβολής αίτησης για εγγραφή συγκεκριμένου στοιχείου στον Εθνικό Κατάλογο ΑΠΚ (ΕΝΤΥΠΟ 1) μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου 2018.

(β) Ανακοίνωση του καταλόγου των δεδηλωμένων προθέσεων εγγραφής στην ιστοσελίδα της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (μέχρι το τέλος Μαρτίου 2018), με σκοπό να ενημερωθούν τυχόν άλλες κοινότητες και οργανισμοί που επιθυμούν να εγγράψουν το συγκεκριμένο στοιχείο στον Εθνικό Κατάλογο, ώστε να συνεργαστούν ακολούθως στην ετοιμασία μιας κοινής αίτησης.

(γ) Ετοιμασία αιτήσεων για εγγραφή στοιχείου στον Εθνικό Κατάλογο, και υποβολή του ΕΝΤΥΠΟΥ 2 «Αίτηση για εγγραφή στοιχείου στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018» στην Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO (μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018).

Τα έντυπα πρέπει να αποστέλλονται στα γραφεία της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Ιφιγενείας 27, 2007 Στρόβολος) να υποβάλλονται ΚΑΙ σε ηλεκτρονική μορφή (Word Document), στα emails: cyprusunesco@gmail.com, tpapantoniou@culture.moec.gov.cy και apolyniki@culture.moec.gov.cy.

Σημειώνεται ότι, οι φορείς -κοινότητες και οργανισμοί- που συνδέονται με στοιχεία του Εθνικού Καταλόγου αλλά δεν περιλήφθηκαν στην αρχική αίτηση, μπορούν να προστεθούν σε αυτά υποβάλλοντας συμπληρωμένο το ΕΝΤΥΠΟ 3 μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα σχετικά έντυπα πιο κάτω:
Σχετικά Έγγραφα