Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για youth projects

26 Ιουλίου 2013

Με την ευκαιρία της διοργάνωσης του 8ου Youth Forum, η UNESCO καλεί οργανώσεις νέων ή νέους 18 - 35 ετών, με ενεργό εμπλοκή στα κοινά και εμπειρία στην υλοποίηση projects, να υποβάλουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες που σχετίζονται με μία από τις επτά θεματικές ενότητες του 8ου UNESCO Youth Forum:

  1. κοινωνική ενσωμάτωση
  2. κοινωνική συμμετοχή
  3. κοινωνική επιχειρηματικότητα και καινοτομία
  4. πρόληψη της βίας και των συγκρούσεων
  5. διαπολιτισμικός διάλογος
  6. δημοκρατία
  7. ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από διεθνή ανεξάρτητη επιτροπή, η οποία θα προ-επιλέξει 45 από αυτά. Οι υποψήφιοι των οποίων τα projects θα προ-επιλεγούν, θα κληθούν να υποβάλουν ένα πρωτότυπο και δημιουργικό video ενός λεπτού, στο οποίο θα περιγράφεται το project τους, ούτως ώστε να αναρτηθεί μαζί με τα υπόλοιποα στο διαδίκτυο γύρω στα μέσα Οκτωβρίου 2013. Στη συνέχεια, τα 45 projects θα συζητηθούν στην ολομέλεια  του Youth Forum και τελικά 15 από αυτά (3 από κάθε γεωγραφική περιοχή της UNESCO) θα επιλεγούν ώστε να υλοποιηθούν υπό την αιγίδα της UNESCO, φέροντας το σήμα "UNESCO Youth Forum".  Η σήμανση αυτή θα παρέχει στους εμπνευστές των σχεδίων ευκαιρίες κινητοποίησης κεφαλαίων για χρηματοδότηση, ανάπτυξης συνεργασιών καθώς και διεθνή προβολή. Θα αποτελεί παράλληλα αναγνώριση δράσεων και πρωτοβουλιών, που ξεκινούν από τους ίδιους τους νέους-πολίτες και της συμμετοχής στα κοινά των νέων γυναικών και ανδρών σε όλο τον κόσμο. Η ανακοίνωση και παρουσίαση των επιλεγμένων σχεδίων δράσης θα γίνει κατά τη διάρκεια της 37ης Γενικής Διάσκεψης των κρατών μελών του Οργανισμού, το Νοέμβριο του 2013.

Κάθε πρόταση μπορεί να υποβληθεί με budget από $10.000 ως $500.000. Σημειώνεται ότι η απονομή του τίτλου "UNESCO Youth Forum" δε συνεπάγεται ότι η UNESCO θα καταβάλει το απαιτούμενο ποσό για την υλοποίηση του project, ώστόσο αναμένεται ότι αυτό θα συμβάλει στην εξεύρεση πόρων από άλλους συνεργαζόμενους φορείς.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 12 Αυγούστου 2013, συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά το έντυπο συμμετοχής: http://en.unesco.org/feedback/8-youth-forum-call-proposals

Περισσότερεσ πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έντυπο πιο κάτω, καθώς και στην ιστοσελίδα: http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/sv/news/unesco_launches_a_call_for_projects_driven_by_young_people/

Για διευκρινίσεις: youth(at)unesco.org
Σχετικά Έγγραφα

Reference guide on specific themes
26 Ιουλίου 2013
Όροι συμμετοχής
26 Ιουλίου 2013