Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων «UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development 2023»

21 Μαρτίου 2023

Η UNESCO απευθύνει πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το πιο πάνω βραβείο, το οποίο επιβραβεύει ιδρύματα, οργανώσεις ή άλλες οντότητες που ασχολούνται με την Εκπαίδευση και επικεντρώνονται σε ένα συγκεκριμένο έργο ή πρόγραμμα που σχετίζεται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Θα απονεμηθούν τρία βραβεία, χρηματοδοτούμενα από την κυβέρνηση της Ιαπωνίας, και ο κάθε αποδέκτης του βραβείου θα λάβει USD 50.000. Οι νικητές των βραβείων αναγνωρίζουν το ρόλο της εκπαίδευσης στη σύνδεση των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών διαστάσεων της αειφόρου ανάπτυξης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 21 Απριλίου 2023

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO.
Περισσότερες πληροφορίες 👉 https://www.unesco.org/en/prizes/education-sustainable-development