Σχέδιο για τη Διατήρηση και Ενίσχυση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2016)

15 Δεκεμβρίου 2015

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοίνωσαν το Σχέδιο για τη Διατήρηση και Ενίσχυση της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2016). Το Σχέδιο θα αποτελεί τη βάση για τη στοχευμένη δημόσια στήριξη που θα προσφέρεται σε οργανωμένους φορείς που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με τη διατήρηση και την προβολή των στοιχείων άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι:

(α) Δήμοι / Κοινότητες που έχουν εγγράψει στοιχεία στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου ή στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

(β) Μη Κερδοσκοπικοί Φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), με κύρια καταστατική επιδίωξη την προώθηση του Πολιτισμού της Κύπρου.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Μαρτίου 2016.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το Σχέδιο μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα των Πολιτιστικών Υπηρεσιών και στα έντυπα πιο κάτω.
Σχετικά Έγγραφα

Έντυπο υποβολής αίτησης
15 Δεκεμβρίου 2015
Περιγραφή Σχεδίου
15 Δεκεμβρίου 2015