Σχέδιο για τη στήριξη δραστηριοτήτων φορέων από την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO (2023)

21 Νοεμβρίου 2022

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για χρηματοδότηση δράσεων οργανωμένων φορέων που δραστηριοποιούνται σε τομείς συναφείς με το έργο της UNESCO και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, ιδιαίτερα στους τομείς που αφορούν την Πολιτιστική Κληρονομιά, το Φυσικό Περιβάλλον και την Εκπαίδευση.

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι:

α. Δήμοι/κοινότητες/Οργανισμοί/Ιδρύματα/ΜΚΟ που έχουν εγγράψει μνημεία, τοποθεσίες ή στοιχεία στους παγκόσμιους Καταλόγους της UNESCO.

β. Μη κερδοσκοπικοί φορείς (νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου) των οποίων η δράση συνδέεται με το έργο της UNESCO και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.

Σημειώνεται, επίσης, ότι πέραν της χορηγικής στήριξης δράσεων, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO επιδιώκει τη συνεργασία με οργανισμούς και φορείς της κοινωνίας των πολιτών μέσω της συνδιοργάνωσης δράσεων ή της παροχής αιγίδας, για τα οποία η εξέταση των αιτημάτων γίνεται μέσω ξεχωριστής διαδικασίας, κατόπιν γραπτής διατύπωσης ενδιαφέροντος.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου 2022.

Μπορείτε να κατεβάσετε πιο κάτω τους όρους του σχεδίου και το έντυπο αίτησης

Για διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με τις Λειτουργούς της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO
Σχετικά Έγγραφα