Σεμινάριο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών του Δικτύου Εταιρικών Σχολείων UNESCO με θέμα «Αειφόρες Πόλεις-Αειφόρες Κοινότητες»

11 Νοεμβρίου 2019

Tο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη) σε συνεργασία με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, διοργανώνουν για τους εκπαιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στο Δίκτυο των Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου (ASPnet), σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα «Αειφόρες πόλεις-Αειφόρες Κοινότητες». Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αθαλάσσας στη Λευκωσία, από τις 8:30πμ μέχρι τις 13:30μμ.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος CitiZEN! του δικτύου ASPnet Κύπρου, το οποίο συνδέεται με τους στόχους της Παγκόσμιας Ατζέντας για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με έμφαση στον στόχο «Αειφόρες πόλεις και κοινότητες». Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με την έννοια των αειφόρων πόλεων και κοινοτήτων, η ανάδειξη της ενεργού πολιτότητας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και στις κοινότητες, όπως επίσης και η ανάδειξη των σχέσεων και της συστημικότητας που διέπει την αειφορία των πόλεων και των κοινοτήτων ως προς την επίτευξη του συνόλου των στόχων της αειφορίας.

Επιπρόσθετα,  μέσα από βιωματικά εργαστήρια, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με διάφορα ζητήματα που καθιστούν μια πόλη/κοινότητα, μη αειφόρο/αειφόρο και να ασκηθούν στις ικανότητες της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική εξέταση των στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης στο σχολείο. Τέλος, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν περιατέρω ιδέες σε σχέση με τις αειφόρες πόλεις και κοινότητες, οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν στο σχολείο ως διαθεματικά σχέδια εργασίας και θα προμηθευτούν σχετικό υλικό και δραστηριότητες.

Στο σεμινάριο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 3 εκπαιδευτικοί από κάθε σχολική μονάδα-μέλος του Δικτύου ASPnet. Οι δηλώσεις συμμετοχής των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (http://www.pi-eggrafes.ac.cy, στην κατηγορία Εξειδικευμένα Σεμινάρια, από τις 11 Νοεμβρίου 2019 μέχρι τις 23 Νοεμβρίου 2019).

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις περιγραφές των εργαστηρίων εδώ

Για διευκρινίσεις σχετικά με το σεμινάριο οι εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν με: την κα Αραβέλλα Ζαχαρίου, Προϊστάμενη της Μονάδας ΕΠΑΑ (τηλ. 22402352, email: aravella@cytanet.com.cy) και την κα Θέκλα Παπαντωνίου, Λειτουργό της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (τηλ. 22809810, email: tpapantoniou@culture.moec.gov.cy).