Φυσικές Επιστήμες


Ο τομέας των Φυσικών Επιστημών συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων του Οργανισμού, προάγοντας την επιστημονική έρευνα και την αειφόρο ανάπτυξη με απώτερο σκοπό την εξάλειψη της φτώχιας και της ανισότητας και την οικοδόμηση της ειρήνης.

Οι περιβαλλοντικές αλλαγές που συντελούνται στον πλανήτη μας επηρεάζουν τόσο την κοινωνία όσο και τον ίδιο τον άνθρωπο. Η UNESCO προωθεί προγράμματα που συμβάλλουν στη διάδοση της γνώσης, την ενημέρωση και την κατάρτιση γύρω από θέματα όπως οι κλιματικές αλλαγές, η διαχείριση του νερού και των ωκεανών, η πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών καθώς και η κατανόηση των ηθικών διλημμάτων που προκύπτουν από τις περιβαλλοντικές αλλαγές και την εξέλιξη της επιστήμης.

 

Περισσότερες πληροφορίες: