Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες


"Οι κοινωνικές επιστήμες καλούνται να διαδραματίσουν αποφασιστικής σημασίας ρόλο στο να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε, να οραματιστούμε και  να δημιουργήσουμε ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους",  Irina Bokova
 

Ο Τομέας των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Human and Social Sciences) έχει ως αποστολή την αναβάθμιση και τη διάδοση της γνώσης σε θέματα που σχετίζονται με κοινωνικές αλλαγές στο σύγχρονο κόσμο και την επέκταση της πνευματικής συνεργασίας ώστε να προάγονται έμπρακτα καθολικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ελευθερία και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ειδικότερα, στη σημερινή εποχή των ολοένα αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων και απειλών στις πανανθρώπινες αυτές αξίες, το μήνυμα της ειρηνικής συμβίωσης, της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης των διακρίσεων ηχεί πιο επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.

Για την αντιμετώπιση των πιο πάνω προκλήσεων, η UNESCO οργανώνει διάφορα προγράμματα όπως το Πρόγραμμα για τη Διαχείριση των Κοινωνικών Μετασχηματισμών (Programme for Management of Social Transformations – MOST), το Πρόγραμμα Νέων (Youth Programme) και το Πρόγραμμα για τον Πολιτισμό της Ειρήνης και της Μη Χρήσης Βίας (Culture of Peace and Non-Violence Programme).

 

Περισσότερες πληροφορίες: