Εγγραφές στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017

01 Φεβρουαρίου 2018

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι ο Εθνικός Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εμπλουτίστηκε με έντεκα νέες εγγραφές, σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία εξέτασε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2017 από ενδιαφερόμενους φορείς και κοινότητες. Συγκεκριμένα, οι νέες εγγραφές αφορούν τα ακόλουθα: 

Όνομα στοιχείου

Αιτητής/ές

Παραδοσιακή αγγειοπλαστική τέχνη του Φοινίου

Κοινοτικό Συμβούλιο Φοινίου

Τέχνη της μαλακής καλαθοπλεκτικής στην κοινότητα Ακρωτηρίου Λεμεσού

Παγκύπριος Οργανισμός Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, Κοινοτικό Συμβούλιο Ακρωτηρίου, Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου

Λαπηθιώτικα μαχαίρια - τσιακκούθκια

Δήμος Λαπήθου

Πασχαλινά παραδοσιακά παιχνίδια

Λαογραφικός Όμιλος «Κτήμα» Πάφου

Κυπριακοί παραδοσιακοί χοροί

Λαογραφικός Όμιλος Λεμεσού

Ψαλτική τέχνη (Βυζαντινή μουσική)

Πολιτιστικό Κέντρο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ και Κυπριακή Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών

Το πανηγύρι του Αγίου Φωκά στην Αθηένου

Δήμος Αθηένου και Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

Η παράδοση της αρτοποιίας στην Αθηένου

Δήμος Αθηένου και Καλλινίκειο Δημοτικό Μουσείο Αθηένου

Κοιλανιώτικα γλυτζιστά

Όμιλος Kοιλανιωτών

Ζυμωτός ππαλουζές

Πολιτιστικός Πνευματικός Όμιλος Πάχνας

Πολτός σταφυλιού

Πολιτιστικός Πνευματικός Όμιλος Πάχνας

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν από Ειδική Επιτροπή για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, αποτελούμενη από τους ακόλουθους:

Ειδική Επιτροπή Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς:

  • Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών
  • Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Πρόεδρος Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO
  • Εύη Φιούρη, Εκπρόσωπος Τμήματος Αρχαιοτήτων
  • Δρ Άγγελ Νικολάου - Κονναρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας ΑΠΚ
  • Δρ Ευφροσύνη Ριζοπούλου - Ηγουμενίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας ΑΠΚ
  • Αγνή Παπαευσταθίου, Ειδική Σύμβουλος

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ), όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Σύμβαση της UNESCO (2003), είναι οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, τις οποίες οι κοινότητες και ομάδες ατόμων αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και τις μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά. Σκοπός της δημιουργίας του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η καταγραφή και διατήρηση των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων που αποτελούν μέχρι σήμερα κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Κύπρου, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς.

Προκηρύσσεται, επίσης, ο νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για το 2018, με σκοπό τον εμπλουτισμό του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη φάση της διαδικασίας είναι 23 Φεβρουαρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες για την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου, τα εγγεγραμμένα στοιχεία και τη διαδικασία συμπερίληψης στον Εθνικό Κατάλογο μπορείτε να βρείτε στον ιστοχώρο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (www.unesco.org.cy).
Σχετικά Έγγραφα