Νέες εγγραφές στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2016

05 Δεκεμβρίου 2016

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι ο Εθνικός Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εμπλουτίστηκε με νέες εγγραφές, σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, η οποία εξέτασε τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν το 2016 από ενδιαφερόμενους φορείς και κοινότητες. Συγκεκριμένα, οι νέες εγγραφές αφορούν τα ακόλουθα:

 

       Παραδοσιακή αγγειοπλαστική κόκκινου πηλού

       Θέατρο σκιών – Καραγκιόζης

       Δαντέλα φερβολιτές

       Έθιμα παραδοσιακού κυπριακού γάμου

       Εφυαλωμένη κεραμική της Λαπήθου

       Φυθκιώτικα - Κεντήματα του αργαλειού της Φύτης 

       Η τέχνη της καλαθοπλεκτικής στη Μεσόγη

 

       Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εξετάστηκαν από τους ακόλουθους:

Ειδική Επιτροπή Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς:

  • Παύλος Παρασκευάς, Διευθυντής Πολιτιστικών Υπηρεσιών.
  • Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, Πρόεδρος Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO.
  • Εύη Φιούρη, Εκπρόσωπος Τμήματος Αρχαιοτήτων.
  • Δρ Άγγελ Νικολάου - Κονναρή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
  • Δρ Ευφροσύνη Ριζοπούλου - Ηγουμενίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Εμπειρογνώμονας Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

Συμβουλευτική Επιτροπή – Ειδικοί Εμπειρογνώμονες

  • Αγνή Παπαευσταθίου, Διευθύντρια Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας.
  • Καλλιόπη Πρωτοπαπά, Ερευνήτρια – Συγγραφέας.

 

Η Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (ΑΠΚ), όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Σύμβαση της UNESCO (2003), είναι οι πρακτικές, αναπαραστάσεις, εκφράσεις, γνώσεις και τεχνικές, τις οποίες οι κοινότητες και ομάδες ατόμων αναγνωρίζουν ως μέρος της πολιτιστικής τους κληρονομιάς και τις μεταβιβάζουν από γενιά σε γενιά.

Σκοπός της δημιουργίας του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι η καταγραφή και διατήρηση των παραδοσιακών πολιτιστικών εκφράσεων που αποτελούν μέχρι σήμερα κομμάτι της ζωής των κατοίκων της Κύπρου, μέσα από μια δημοκρατική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται κρατικές υπηρεσίες, τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικοί οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ο Εθνικός Κατάλογος επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, με την εγγραφή νέων στοιχείων και την προσθήκη και άλλων ενδιαφερόμενων κοινοτήτων ή φορέων σε υφιστάμενες εγγραφές. Επιπρόσθετα, κάθε πέντε χρόνια επαναξιολογείται το καθεστώς βιωσιμότητας και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για τη διαφύλαξη των στοιχείων που είναι εγγεγραμμένα στον Εθνικό Κατάλογο.