Προτάσεις για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2020)

27 Απριλίου 2020

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, έχουν προεγκριθεί οι ακόλουθες προτάσεις για την υποβολή αίτησης για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς:

ΟΝΟΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ

ΑΙΤΗΤΗΣ/-ΕΣ

Λευκονοικιάτικα υφαντά

Δήμος Λευκονοίκου

Καρπασίτικη σαγιά

Λαογραφικός Όμιλος Ριζοκαρπάσου

Κοινοτικά Συμβούλια Ριζοκαρπάσου ενοριών Λεκού, Ανάβρυσης και Αγίας Τριάδας

Σωματείο «Το Ριζοκάρπασον»

Ριζοκαρπασίτικος γαστρονομικός πολιτισμός

Λαογραφικός Όμιλος Ριζοκαρπάσου

Κοινοτικά Συμβούλια Ριζοκαρπάσου ενοριών Λεκού, Ανάβρυσης και Αγίας Τριάδας

Σωματείο «Το Ριζοκάρπασον»

Παραδοσιακά αρτοσκευάσματα

Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής

Δήμος Ακανθούς

Δήμος Αθηένου

Δήμος Λευκονοίκου

Όμιλος  Κοιλανιωτών

Κοινότητα Πάχνας

Κοινότητα Δοράς

Μουσείο Μύλοι Χατζηγιώρκη

Θεοφανώ Κυπρή

Τεχνική της ωογραφίας (αβγοτέμπερας)

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου

Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄

Σύνδεσμος Αγιογράφων Κύπρου

Καϊκανάς

Όμιλος Κοιλανιωτών

Τσιπόπιτα

Δήμος Λευκονοίκου

Γνώσεις και πρακτικές που σχετίζονται με την καλλιέργεια, χρήσεις και παράγωγα των παραδοσιακών σπόρων στην Κύπρο

 

Ένωση Κυπρίων Αγροτών, Τμήμα Γεωργίας (Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος), Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Κουμανδαρία: παραγωγή και παραδοσιακές πρακτικές

Σύνδεσμος Οινοποιείων Κύπρου

Αμπελοοινικές Παραδόσεις Κρασοχωριών

Ομάδα Κρασοχωριών – Αμπελοχωριών Λεμεσού

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να υποβάλουν την τελική τους αίτηση (ΕΝΤΥΠΟ 2 ή ΈΝΤΥΠΟ 3 στην περίπτωση φορέα που συνδέεται με στοιχεία που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στον Εθνικό Κατάλογο) το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Στην περίπτωση που άλλοι Δήμοι, Kοινότητες, Σύνδεσμοι, Μουσεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και σχετικοί φορείς ενδιαφέρονται να συνεργαστούν για την από κοινού υποβολή αίτησης για τα πιο πάνω στοιχεία, καλούνται όπως επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με τα Γραφεία της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO (Θέκλα Παπαντωνίου, Λειτουργός: tpapantoniou@culture.moec.gov.cy και cyprusunesco@gmail.com, τηλ: 22809810).

Άλλοι φορείς και κοινότητες που επιθυμούν να ενταχθούν σε υφιστάμενη εγγραφή του Εθνικού Καταλόγου, μπορούν να συμπληρώσουν το Έντυπο 3.

Για την ετοιμασία των αιτήσεων, μπορείτε να βρείτε τα σχετικά έντυπα εδώ.