Εθνικός Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Κύπρου

Κάθε κράτος που κυρώνει τη Σύμβαση οφείλει να δημιουργήσει ένα ή περισσότερα μητρώα ΑΠΚ, που να ανταποκρίνονται στην πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα της επικράτειάς του σήμερα. Μία πρώτη ενδεικτική καταγραφή πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών, κυρίως βάσει του υλικού που διέθετε στο Αρχείο Προφορικής Παράδοσης. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν δημοσιεύτηκαν το 2012 στην έκδοση «Από την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου / Elements of the Intangible Cultural Heritage of Cyprus».

Με στόχο την πληρέστερη εφαρμογή της Σύμβασης, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού υιοθέτησε εισήγηση της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO για τη δημιουργία ενός Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η σύνταξη του οποίου συνάδει με τις βασικές αρχές της Σύμβασης, όπως η ενεργός εμπλοκή των κοινοτήτων στον εντοπισμό και την προστασία της ΑΠΚ, ο προσδιορισμός της γεωγραφικής κατανομής των στοιχείων και η αξιολόγηση της βιωσιμότητάς τους. Για τον σκοπό αυτό, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. Απόφ: 76.222) συστάθηκε μια Ειδική Επιτροπή για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά.

Από το 2022 (Α/Α 91.575), η Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Αν. Διευθύντρια Πολιτιστικών Υπηρεσιών, Υφυπουργείο Πολιτισμού
 • Λουκία Λοΐζου - Χατζηγαβριήλ, Πρόεδρος Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO
 • Εύη Φιούρη, Εκπρόσωπος Τμήματος Αρχαιοτήτων
 • Δρ Ιωάννης Ηλιάδης, Διευθυντής Βυζαντινού Μουσείου και Πινακοθήκης Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄
 • Δρ Ιωάννα Καπλάνη, Μουσειολόγος - Κοινωνική Ανθρωπολόγος  
 • Δρ Ελένη Παπαδημητρίου, Εθνογράφος
 • Δρ Νάσα Παταπίου, Ιστορικός-ερευνήτρια
 • Δρ Ιωάννα Χατζηκωστή, Διευθύντρια Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου

  Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει κάθε χρόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται από τις ίδιες τις ενδιαφερόμενες κοινότητες, τις ομάδες ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και αποφασίζει για την εγγραφή νέων στοιχείων στον Εθνικό Κατάλογο και για την προώθηση ορισμένων από αυτά στον παγκόσμιο Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Ανάλογα με τα θέματα που τίθενται κάθε φορά ενώπιόν της, η Επιτροπή συνεργάζεται και με άλλους ερευνητές και εμπειρογνώμονες για συγκεκριμένα θέματα άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.  

  Ο Εθνικός Κατάλογος επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, με την εγγραφή νέων στοιχείων και την προσθήκη και άλλων ενδιαφερόμενων κοινοτήτων ή φορέων σε υφιστάμενες εγγραφές.  Επιπρόσθετα, κάθε πέντε χρόνια επαναξιολογείται το καθεστώς βιωσιμότητας και τα μέτρα προστασίας που λαμβάνονται για τη διαφύλαξη των στοιχείων που είναι εγγεγραμμένα στον Εθνικό Κατάλογο.

   

 


Σχετικά Νέα

Νέες Εγγραφές στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (2018)

18 Ιανουαρίου 2019

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνουν ότι ο Εθνικός Κατάλογος Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς εμπλουτίστηκε με επτά νέες εγγραφές, σύμφωνα με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2019

18 Ιανουαρίου 2019

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO προκηρύσσει τον νέο κύκλο υποβολής αιτήσεων για το 2019, με σκοπό τον εμπλουτισμό του Εθνικού Καταλόγου Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρώτη φάση της διαδικασίας είναι 22

Eκδήλωση παρουσίασης των νέων εγγραφών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2017

06 Μαρτίου 2018

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018, στην Αίθουσα Τελετών του Πολιτιστικού Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των νέων εγγραφών στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και η

Σχετικές Εκδηλώσεις

Ημερίδα "Ο ρόλος των μουσείων στην προβολή και διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς"

20 Απριλίου 2017

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και η Λεβέντειος Πινακοθήκη διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Ο Ρόλος των Μουσείων στην Προβολή και Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Κωνσταντίνος

Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και Μουσεία: Το μέλλον της Παράδοσης

14 Μαΐου 2019 18:30 - 20:00

Κάθε χρόνο, στις 18 Μαΐου, τα μουσεία σε ολόκληρο τον κόσμο γιορτάζουν και διοργανώνουν εκδηλώσεις γύρω από ένα κοινό θέμα. Για το 2019, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει τη θεματική: «Τα Μουσεία ως κόμβοι πολιτισμού: το

Διαδικτυακό σεμινάριο για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

10 Μαΐου 2021

H Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO και το Περιφερειακό Κέντρο για τη Διαφύλαξη της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη υπό την αιγίδα της UNESCO (με έδρα τη Βουλγαρία) συνδιοργανώνουν διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο

Εκδήλωση για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου

27 Ιουνίου 2023

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού και η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023, στον υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων του Προεδρικού Μεγάρου, εκδήλωση για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της Κύπρου με την ευκαιρία των 20

Σχετικά Έγγραφα