Ελευθερία Έκφρασης


H UNESCO είναι το μοναδικό σώμα του ΟΗΕ με αποστολή να προωθεί το καθολικό δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης μαζί με τις ελευθερίες τύπου και πληροφόρησης. Αναγνωρίζοντας ότι η ανεξαρτησία των ΜΜΕ και η πολυφωνία αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις εκδημοκρατικοποίησης, η UNESCO:

  • παρέχει τεχνογνωσία στα κράτη, π.χ. σε θέματα νομοθεσίας για τα ΜΜΕ
  • προωθεί και επιχορηγεί αναπτυξιακά Προγράμματα που εξασφαλίζουν σε περισσότερους ανθρώπους πρόσβαση σε πληροφορίες (π.χ. διαδίκτυο)
  • αναπτύσσει μηχανισμούς παρακολούθησης για την ελευθερία έκφρασης στα κράτη μέλη του Οργανισμού
  • στηρίζει τα ανεξάρτητα ΜΜΕ σε περιοχές συγκρούσεων ώστε να μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην πρόληψη και επίλυση συγκρούσεων
  • διοργανώνει σεμινάρια για την ευαισθητοποίηση κρατικών και άλλων φορέων σχετικά με την ελευθερία έκφρασης και την προστασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο.

Η 3η Μαΐου έχει καθιερωθεί από την UNESCO ως Παγκόσμια Ημέρα Ελευθερίας Τύπου. Στη διάρκειά της απονέμεται το ετήσιο βραβείο UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize σε άτομα ή οργανώσεις που αγωνίζονται για την υπεράσπιση της ελευθερίας του τύπου κάτω από αντίξοες συνθήκες, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου.

 

Περισσότερες πληροφορίες: