Παγκόσμια Κληρονομιά της Κύπρου


Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς  το 1975 και δεσμεύτηκε μαζί με άλλα κράτη για την προστασία των χώρων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η γεωστρατηγική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός σημαντικού πολιτισμού, ο οποίος αντικατοπτρίζεται μέσα από αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Η Κύπρος υπήρξε μία από τις πρώτες χώρες που ενέγραψαν μνημεία στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Η πρώτη εγγραφή μνημείων της Κύπρου στον εν λόγω κατάλογο έγινε το 1980 και μέχρι στιγμής περιλαμβάνονται τρεις εγγραφές: Πάφος, Βυζαντινές και Μεταβυζαντινές εκκλησίες του Τροόδους και Χοιροκοιτία. Παράλληλα έχει συσταθεί ένας Κατάλογος υποψήφιων μνημείων, τα οποία πιθανόν στο μέλλον να προωθηθούν για εγγραφή στον Παγκόσμιο Κατάλογο.


Σχετικά Έγγραφα