Χοιροκοιτία


Ο προϊστορικός οικισμός της Χοιροκοιτίας, που ιδρύθηκε στα τέλη της 7ης χιλιετίας π.Χ., κατά την προκεραμική νεολιθική περίοδο, βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, άποικοι από τον γειτονικό ηπειρωτικό χώρο εγκαταστάθηκαν στο νησί, αναπτύσσοντας τον προκεραμικό νεολιθικό πολιτισμό, του οποίου λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η Χοιροκοιτία. 

Η εξαιρετική αρχιτεκτονική του οικισμού είναι εμφανής στα κατάλοιπα των χτισμάτων. Ένα εντυπωσιακό δείγμα της συλλογικής οργανωμένης εργασίας αποτελεί ο οχυρωματικός περίβολος του οικισμού. Η κάθε οικία αποτελούνταν από ένα σύνολο οικοδομημάτων σε σχήμα κυκλικό με επίπεδη στέγη. Τα υλικά που χρησιμοποιούνταν ήταν κυρίως λάσπη, άψητοι πλίνθοι και πέτρα. Οι νεκροί της Χοιροκοιτίας θάβονταν σε συνεσταλμένη στάση, σε λάκκους στο εσωτερικό της κατοικίας, μαζί τα κτερίσματά τους. Με τον τρόπο αυτό οι νεκροί εξακολουθούσαν να συνυπάρχουν με τους ζωντανούς και ο θάνατος δεν αναστάτωνε την αρμονία της κοινότητας.  

Η εγγραφή της Χοιροκοιτίας στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 1998 βασίστηκε στο γεγονός ότι είναι ο πιο σημαντικός αρχαιολογικός χώρος της Νεολιθικής περιόδου, που αντικατοπτρίζει τα ην εξάπλωση, τη μόνιμη εγκατάσταση σε οικισμούς και τον ρόλο που διαδραμάτισε η Κύπρος στη μετάδοση του Νεολιθικού πολιτισμού από την ανατολική Μεσόγειο στη Δύση (7η χιλ. - 4η χιλ. π.Χ.).

 

Περισσότερες πληροφορίες:


Φωτογραφικό Αρχείο

Χοιροκοιτία / Choirokoitia
Χοιροκοιτία / Choirokoitia
Χοιροκοιτία / Choirokoitia
Χοιροκοιτία / Choirokoitia
Χοιροκοιτία / Choirokoitia
Χοιροκοιτία / Choirokoitia
Χοιροκοιτία / Choirokoitia
Χοιροκοιτία / Choirokoitia