Επικοινωνία


Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO
Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού, Υφυπουργείο Πολιτισμού

Ιφιγενείας 27
2007 Στρόβολος
Κύπρος

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: unesco@culture.moec.gov.cy

Λειτουργοί:
Θέκλα Παπαντωνίου  tpapantoniou@culture.gov.cy, Τηλ: +357 22809810
Δρ Αντιγόνη Πολυνείκη apolyniki@culture.gov.cy, Τηλ.: +357 22809809