Συνήθεις Ερωτήσεις

Με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να προμηθευτεί με εκδόσεις και ενημερωτικό υλικό σχετικό με την UNESCO;
Το εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCΟ, οι σύντομοι οδηγοί για τα μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Κύπρου και άλλα έντυπα που διανέμει η UNESCO, διατίθεται δωρεάν. Μπορείτε να το βρείτε στα γραφεία της Επιτροπής και σε επιλεγμένους πολιτιστικούς χώρους.

Τις εκδόσεις της Επιτροπής (πχ. Μνημεία και Χώροι Παγκόσμιας Κληρονομιάς στην Κύπρο) μπορείτε να ζητήσετε από βιβλιοπωλεία.
Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO επιχορηγεί πολιτιστικές δραστηριότητες;
Όχι, μπορεί όμως να θέσει υπό την αιγίδα της εκδηλώσεις ή συνέδρια που σχετίζονται με τους στόχους του Οργανισμού, εφόσον αυτό ζητηθεί γραπτώς από τους διοργανωτές.
Πώς μπορεί ένα σχολείο να ενταχθεί στο Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου (ASPnet);

Στο παρόν στάδιο είναι πολύ περιορισμένη η δυνατότητα επέκτασης του Δικτύου. Για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες εμπλοκής στις ετήσιες δραστηριότητές του επικοινωνήστε με τον συντονιστή του Δικτύου στην Κύπρο, Επιθεωρητή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Παύλο Δαπόλα.