Αιτήσεις για επιχορήγηση από το Διεθνές Ταμείο για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία (IFCD)

21 Φεβρουαρίου 2014

 

Ανακοινώθηκε ο νέος κύκλος επιχορηγήσεων από το Διεθνές Ταμείο για την Πολιτιστική Ποικιλομορφία (IFCD) της UNESCO, μέσω του οποίου επιχορηγούνται προγράμματα που αποβλέπουν στην ενίσχυση του πολιτισμού με την ανάπτυξη πολιτιστικών στρατηγικών και πολιτικών για τη  δημιουργία, παραγωγή, διανομή και εξασφάλιση της πρόσβασης σε ποικίλες πολιτιστικές εκφράσεις.

Αιτητές μπορεί να είναι:

(α) αναπτυσσόμενα κράτη μέλη της Σύμβασης 2005 (κατάλογος: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/IFCD_List_Developing_Countries_Eligible_5call_EN_2014.pdf)

(β) Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί σε αναπτυσσόμενα κράτη μέλη της Σύμβασης 2005.

(γ) Διεθνείς Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί, υπό τον όρο ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα για επιχορήγηση θα υλοποιηθεί σε τουλάχιστον μία από τις χώρες δικαιούχους.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος δε συμπεριλαμβάνεται στις χώρες δικαιούχους. Οι Διεθνείς Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί μπορεί να υποβάλουν την αίτησή τους απευθείας στην UNESCO.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Μαΐου 2014.

Περισσότερες πληροφορίες: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/cultural-expressions/international-fund/

 
Φωτογραφικό Αρχείο

copyright UNESCO
copyright UNESCO